Co je to klinčování? - Interiérové dveře a zárubně SAPELI - Ostrava
Po-Pá 8:30-16:00     Mapa Zengrova 36, Ostrava-Vítkovice     Sluchatko 596 614 334
�esk� v�robek
Facebook
Detaily prodlou�en� z�ruky na dve�e a z�rubn� SAPELI - Ostrava
AKCE        NOVINKY
Vzorkov� prodejna interi�rov�ch dve�� a z�rubn� SAPELI Ostrava - POLARIS - Ostrava

 
Interiérové dveře a zárubně Sapeli - Ostrava


Co je to klinčování?
Klinčování (clinching nebo metal-joining) = metoda spojování plechù bez použití dodatečných spojovacích prvkù za použití speciálních nástrojù, které plasticky spojí plechy k sobě a vytvoří mechanický zámek. Zcela zde odpadá varianta svařování.

Hlavní výhody klinčování oproti bodovému sváření:

 • jde o tváření za studena, a proto ve spoji nedochází k tepelnému ovlivnění materiálu
 • čistá a ekologická metoda spojování materiálù
  • nedochází oproti bodování k tvorbě výparù nebo jisker
 • možnost spojování lakovaných plechù
 • umožòuje spojování hliníkových plechù, u kterých je využití bodového sváření omezeno díky vysoké energetické náročnosti
 • nedestruktivní testování spojù za použití jednoduché mechanické měrky, která změří výslednou sílu obou plechù po spojení, případně prùměr spoje, který je dán typem použitého nástroje
 • životnost klinčovacích nástrojù je stovky až tisíce spojù, což dělá proces rovněž velmi ekonomickým.


Naše služby

 • Poradenství a zapůjčení vzorků ZDARMA
 • Cenová nabídka ZDARMA
 • Zaměřujeme stavby či domácnosti
 • Atypická výroba nad rámec běžných stadardů
 • Profesionální montáž a servis

Kontakty

Dve�e SAPELIPo-Pá od 8:30 - 16:00
MapaZengrova 36, Ostrava-Vítkovice 703 00
Telefon777 821 000, 596 614 334
Emailinfo(@)polaris-centrum.czStudio POLARIS - vzorkov� prodejna SAPELI
2018 o PiDi Soft |  Mapa stránek