Povrchová úprava dřevěných oken a dveří TWW - Interiérové dveře a zárubně SAPELI - Ostrava
Po-Pá 8:30-16:00     Mapa Zengrova 36, Ostrava-Vítkovice     Sluchatko 596 614 334
�esk� v�robek
Facebook
Detaily prodlou�en� z�ruky na dve�e a z�rubn� SAPELI - Ostrava
AKCE        NOVINKY
Vzorkov� prodejna interi�rov�ch dve�� a z�rubn� SAPELI Ostrava - POLARIS - Ostrava

 
Interiérové dveře a zárubně Sapeli - Ostrava


Povrchová úprava dřevěných oken a dveří TWW
DřEVO SE K VÝROBě OKEN POUŽÍVÁ CELÁ STALETÍ… OVŠEM AŽ SOUčASNÁ NEJMODERNěJŠÍ TECHNOLOGIE VÝROBY OKEN Z LEPENÝCH DřEVěNÝCH HRANOLÙ SPOLEčNě S DÙKLADNě PROVěřENOU FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU DěLÁ Z OKNA DOKONALE FUNKčNÍ A ESTETICKÝ VÝROBEK, KTERÝ VÁM BUDE BEZ PROBLÉMÙ SLOUŽIT DLOUHÁ DESETILETÍ.

Zpracování dřeva

Bez kvalitně provedeného vysušení ve velkokapacintích sušičkách, by nebylo možné vyrobit ten nejkvalitnější výrobek.
Produkty TWW se vyrábí s dodržením té nejvyšší technologické kázně na automatizovaných linkách umístěných v halách s kontrolou vlhkosti. Jedině tento přístup zajistí tu nejvyšší úroveò kvality všech vyrobených oken.

Povrchová úprava

Povrchová úprava je jedním z faktorù, které mají rozhodující vliv na kvalitu eurooken. V současnosti se již nemusíte bát náročné údržby eurooken, vícevrstvá povrchová úprava s hloubkovou impregnací jednotlivých dílù okna chrání povrch dřeva opravdu výborně. Pokud dodržíte jednoduché zásady péče o lazuru, vydrží Vám okna v bezvadném stavu dlouhé roky.

Vícevrstvá povrchová úprava zajišťuje nejlepší ochranu dřevěných ploch vystavených povětrnostním vlivùm. Jde o třístupòový systém ochrany.

Impregnace - namáčení

 • Obsahuje aktivní složky, které pronikají do hloubky 2 mm v ploše a 10mm z čela a účinně chrání dřevo před pùsobením vlhkosti, plísní a dřevokazných hub. Nanáší se na díly, včetně rohových spojù, před zalizováním do hotových rámù a křídel.

Barevný základ

 • Je rozhodující složkou pro výsledný barevný odstín okna, omezuje změny zbarvení finální vrstvy a zlepšuje vzhled povrchu. Zajišťuje také ochranu dřeva a optimální přilnavost finální vrstvy.
 • Provádí se produktem GORI 411 . Jedná se o barevný egalizovaný základ. Znamená to, že barva obsahuje zvýšené množství pigmentù, což zajišťuje rovnoměrné zabarvení okenních dílù a zamezuje tvorbě flekù. Produkt GORI 411 také obsahuje látky ochraòující dřevo proti hnilobě, plísním, bakteriím a škùdcùm.

Vyplnění přiznaných spojù

 • Speciální pružný plnič zamezuje prùniku vody do rohových spojù dřevěného okna.

Finální vrstva - vysokotlaký nástřik

 • Vytváří ochrannou vrstvu celého dřevěného okna, která odolává povětrnostním vlivùm, některým druhùm chemických prostředkù a mechanickému poškození. Tvrdý, avšak elastický povrch prodlužuje životnost produktu.
 • Kvalitu povrchové úpravy garantuje vysokotlaká technologie nástřiku a klimatizovaná lakovna.
 • GORI - lak s příměsí až 25% polyuretanu
  Tento lak nové generace má schopnost pružně reagovat na drobné změny objemu dřeva vlivem vlhkosti. Lépe odolává mechanickému poškození povrchu a výrazně snižuje možnost poškození povrchu při neodborné manipulaci. Dlouhou životnost barvy je možno ještě prodloužit námi dodávaným renovačním prostředkem.

Snadná údržba

 • Pravidelné nátěry nejsou nutné díky velmi vysoké kvalitě povrchové úpravy.
 • Samo očišťující schopnost pomocí deště. Na rozdíl od oken plastových, které díky svým elektrostatickým vlastnostem na sebe vážou nečistoty z ovzduší a musí se častěji omývat.
 • Jednoduché oživení nátěru udržbovou sadou GORI, zajistí minimálně jednogenerační trvanlivost nátěru.

Bezproblémové opravy

 • Na rozdíl od jiných materiálù jsou opravy dřevěných oken prováděny bezproblémově, často i svépomocí.
 • Případná obnova nátěru je jednoduchá.
 • Dřevo je snadno opravitelné tmely a laky.
 • Zajistíme i dodávku barev nebo přímo provedeme renovaci.

Naše služby

 • Poradenství a zapůjčení vzorků ZDARMA
 • Cenová nabídka ZDARMA
 • Zaměřujeme stavby či domácnosti
 • Atypická výroba nad rámec běžných stadardů
 • Profesionální montáž a servis

Kontakty

Dve�e SAPELIPo-Pá od 8:30 - 16:00
MapaZengrova 36, Ostrava-Vítkovice 703 00
Telefon777 821 000, 596 614 334
Emailinfo(@)polaris-centrum.czStudio POLARIS - vzorkov� prodejna SAPELI
2018 o PiDi Soft |  Mapa stránek