Vlastnosti dvojskla a trojskla u dřevěných a plastových euro oken - Interiérové dveře a zárubně SAPELI - Ostrava
Po-Pá 8:30-16:00     Mapa Zengrova 36, Ostrava-Vítkovice     Sluchatko 596 614 334
�esk� v�robek
Facebook
Detaily prodlou�en� z�ruky na dve�e a z�rubn� SAPELI - Ostrava
AKCE        NOVINKY
Vzorkov� prodejna interi�rov�ch dve�� a z�rubn� SAPELI Ostrava - POLARIS - Ostrava

 
Interiérové dveře a zárubně Sapeli - Ostrava


Vlastnosti dvojskla a trojskla
Izolační dvojsklo nebo trojsklo je jeden z nejdùležitějších prvkù, který rozhoduje o výsledných vlastnostech celého okna. Pro představu, samotné zasklení jednokřídlého okna o běžném rozměru 1400×1500 mm tvoří 70% plochy celého okna. Vzhledem k tomu o jakou plochu se jedná a jaké vlastnosti to celkovému výrobku přinese, zásadně používáme prvotřídní sklo od jedničky na Evropském trhu a to společnosti AGC FLAT GLASS .

Základní rozdělení izolačních skel je na DVOJSKLA a TROJSKLA:

Pro orientaci ve výběru správného izolačního zasklení, Vám pomohou čtyři hlavní veličiny , které určují výsledné vlastnosti složení dvojskla nebo trojskla.

Popis dvojskla
Popis trojskla

1. TEPELNě IZOLAčNÍ VLASTNOSTI

u tepelně izolačních vlastností se posuzuje koeficient „Propustnosti tepla Ug =W/m2K“ . Hodnota je definována jako výkon, který projde plochou jednoho čtverečního metru při rozdílu teplot 1 kelvin. čím je hodnota nižší, tím má izolační sklo lepší tepelně technické vlastnosti. Pro představu, hodnoty zasklení pro nízkoenergetické a pasivní domy dosahují hodnot Ug od 0,7 až 0,4 W/m2.K. Lepších tepelně izolačních vlastností izolačních skel dosáhneme pomocí použití kvalitních tabulí skla, kvalitní vrstvou pokovení, použitím více tabulí skla (3 u trojskla) a také použitím kvalitního meziskelního rámečku. U meziskelního rámečku je dùležitá hodnota ψ PSI , která určuje vodivost materiálu. Například NEREZOVÝ RÁMEčEK má větší tepelnou vodivost než rámeček CHROMATECH ULTRA.

2. SVěTELNÉ VLASTNOSTI

u světelných vlastností je nejzajímavější koeficient „Světelný činitel prostupu (tv)“ . Tato hodnota nám říká, kolik denního světla nám propustí zvolená skladba izolačního zasklení z exteriéru do interiéru. Tato hodnota se nejčastěji uvádí v procentech, čím větší procento tím více světla se dostane do interiéru přes izolační zasklení.

3. TEPELNÉ VLASTNOSTI

u tepelných vlastností je nejzajímavější koeficient „Celkový prostup sluneční energie (g)„ nebo také zpod názvem „Solární faktor (g)“ . Tato hodnota nám říká, kolik sluneční energie nám propustí zvolená skladba izolačního zasklení z exteriéru do interiéru. Tato hodnota se nejčastěji uvádí v procentech, čím větší procento tím více tepla se dostane skrz izolační sklo. V praxi je tato hodnota velice dùležitá, pokud např. projektujete velké prosklené stěny na jižní stranu, kde v zimě bude vysoká hodnota g velice žádaná, kdy přirozené sluneční záření bude vyhřívat interiér, ale naopak je potřeba myslet i na letní měsíce, kdy hrozí přehřátí interiéru. Tato vlastnost skla úzce souvisí s projekcí účinného zastínění v letních měsících, např. venkovní žaluzie apod. Příkladem skla s vysokým faktorem prostupu sluneční energie je sklo PLANIBEL TRI, opakem je zase sklo PLANIBEL ENERGY, které tento faktor tlumí a teplo odráží do venkovního prostoru.

Solarní faktor - znázornění Solární faktory

4. AKUSTICKÉ VLASTNOSTI

u akustických vlastností je veličina „Přímé vzduchové neprùzvučnosti Rw“ . Standardní dvojskla a trojskla mají hodnotu Rw mezi 30–32 db. V případě, že je zapotřebí většího útlumu (rušná cesta, vlakové koridory apod.) je potřeba použít jinou skladbu skel podle požadavku útlumu např. použitím silnějších tabule skla 6 mm nebo použití speciálních protihlukových skel Stratophone apod.

BEZPEčNOSTNÍ SKLA

se vyrábí pomocí vrstvení dvou tabulí skel, mezi které se vkládá bezpečnostní fólie, která zamezuje rozbití skla.

Například skladba standardního bezpečnostního skla STRATOBEL6,8 – 14 – 4 je ve složení 2×3 mm tabule skls s fólií 0,8 mm uprostřed – 14 meziskelní rámeček – 4 vnitřní pokovené sklo.

Rozbití skla se sklem STRATOBEL

Bezpečnostní sklo - rozbité

Sklo STRATOBEL v řezu

Bezpečnostní sklo s folií


Naše služby

  • Poradenství a zapůjčení vzorků ZDARMA
  • Cenová nabídka ZDARMA
  • Zaměřujeme stavby či domácnosti
  • Atypická výroba nad rámec běžných stadardů
  • Profesionální montáž a servis

Kontakty

Dve�e SAPELIPo-Pá od 8:30 - 16:00
MapaZengrova 36, Ostrava-Vítkovice 703 00
Telefon777 821 000, 596 614 334
Emailinfo(@)polaris-centrum.czStudio POLARIS - vzorkov� prodejna SAPELI
2018 o PiDi Soft |  Mapa stránek